Slot Loevestein

Waar Maas en Waal te zamen stromen en Gorkum rijst van ver. Daar heft zich op den linker zoom… En spiegelt in den breeden stroom Een Slot van eeuwen her……..  

Welkom op Slot Loevestein. Het eeuwenoude slot maakt tegenwoordig deel uit van de Vestingdriehoek. Net als de voorbije eeuwen vormt het een eenheid met Gorinchem en Woudrichem. Slot Loevestein is gebouwd op een landtong waar Maas en Waal bij elkaar komen. De geschiedenis van het slot gaat terug tot in de 12e eeuw. De bouw begon omstreeks 1330,  de opdrachtgever was Dirk Loef van Horne. Hoewel over de naam Loevestein veel verhalen de ronde doen is Loevestein waarschijnlijk afgeleid van de naam ‘Loef ‘.

Voor het uitvoeren van handwerk was daglicht – bij gebrek aan kunstlicht – zeer belangrijk. In het Slot zijn heel veel nissen te vinden zoals op de foto. Op de bankjes aan beide kanten namen de dames plaats voor een praatje en voor het handwerken.   Behalve gezellige zitjes heeft het kasteel ook een echte dodencel. Wie een kopje kleiner werd gemaakt mocht zijn laatste nacht in de cel op de kasteelzolder doorbrengen.

Dit is het beeld dat u krijgt te zien als u de poort van het Slot passeert. Een laanachtige straat met aan weerszijden kleine woningen. In de woningen leefden vroeger de soldaten en de burgers die op het kasteel verbleven. Nu zijn er de herberg de toegangscontrole en een permanente expositie in ondergebracht. Wie de laan uitloopt en vervolgens rechtsaf slaat komt op het voorplein van het al oude Slot.

Het imposante slot gezien vanaf het voorplein. Via de brug over de slotgracht kom je in het hart van het kasteel; de oude binnenplaats. Het slot wordt gedomineerd door twee enorme torens. De omwalling van het slot vond plaats aan het eind van de 16e eeuw. Het slot kon zich op die manier beter  verdedigen tegen mogelijke vijanden en het water. Pas in 1952 verlaten de laatste soldaten definitief het slot en gaat het slot over in handen van het departement van onderwijs en cultuur.

Woudrichem

Binnen de provinciegrenzen van Noord-Brabant ligt het stadje Woudrichem. Woerkum zoals de inwoners zelf zeggen heeft niet altijd in Brabant gelegen. Tot In het midden van de 19e eeuw was het een Hollandse stad. Het stadje wordt gedomineerd door de kerk met bijbehorende toren. In de volksmond wordt de toren ‘mosterdpot’ genoemd. Zijn officiële naam is Sint Martinuskerk. 

De “mosterpot”

De historie van het stadje is nauw verbonden met de zalmvisserij. In de vesting is het visserijmuseum te bezoeken. Het visrecht van Woudrichem en haar inwoners is het oudste en nog enig bestaande visrecht in Nederland. Het recht werd op 3 juni 1362  geschonken aan de poorters en poorterkinderen  door Diederik Loef van Horne. Inwoners van Woudrichem mochten in eeuwige erfpacht vissen in zijn viswater. De grenzen van het viswater zijn al eeuwenlang inzet van veel discussie en ruzie.

De oude kern van Woudrichem vanaf de toren gezien

De belangen van de vissers zijn door de eeuwen behartigd door eigen organisaties zoals het vissersgilde. Wie heden ten dage met netten wil vissen in Woerkums viswater moet lid zijn van de Coöperatieve Visscherijvereniging De Hoop. De in 1909 opgerichte organisatie verleend tot op de dag van vandaag de benodigde vergunningen. Als u geen inwoner bent van Woudrichem dan krijgt u echter geen vergunning. En…….. vrouwen mogen ook geen lid worden van De Hoop, ook in het jaar 2000 niet !!   

Woudrichem vecht tegen het water

 In 1993 en in 1995 stond het water van de Maas, Waal en Merwede letterlijk tegen de muren van de vesting Woudrichem. Traditiegetrouw wordt bij te hoog water de toegangspoorten van de vesting gedicht met een bekisting. In de muren van de vesting zijn sleuven aangebracht, in die sleuven komen balken.  De ruimte tussen de balken wordt aangevuld met zand. In de vestingpoorten, maar ook in de vestingmuur zijn op diverse plaatsen stenen te vinden die de hoogte van het water aangeven in een bepaald jaar. 

Bekisting in de poort

In de belangrijkste poort ( de gevangenenpoort ) zit zelfs een stenen peilstok met daarop de waterhoogten van ondermeer 1993 en 1995, maar ook van 1953 en andere hoogwater- jaren. Tijdens de hoogwaterperiode van 1995 werd duidelijk dat de vestingmuur toch niet zo sterk was als iedereen wel dacht. In het kader van de Deltawet Grote Rivieren werd de hele vesting, inclusief de stenen waterkering, opgeknapt en ……versterkt. Een grote zwarte herinneringssteen, bevestigd in de muur van de Gevangenenpoort, herinnert aan die bouw en sloopperiode   

Gorinchem, een stad met historie

Gorinchem, een stad met historie Gelegen aan twee rivieren , de Merwede en de Linge welke de stad in tweeën deelt, ligt Gorinchem. In vroege tijden werd het gebied waar Gorinchem ligt het land van Arkel genoemd. Dit naar het adellijke geslacht Arkel die vanaf 1260 de heerschappij over dit gebied had. Gorinchem heeft in 1382 dankzij Otto v. Arkel stadsrechten gekregen en hier bij gelijk ook het bijbehorende rechtspraak en marktrechten.  

Het wapen van de heren van Arkel 

In 1421 zijn de heren van Arkel uit Gorinchem verdreven.  De stad Gorinchem Gorinchem is een vesting met stadswallen en vier poorten waarvan er één is overgebleven uit 1597 namelijk de Dalempoort. De Rooms-Katholieke kerk is gebouwd in 1836 en is een waterstaatskerk. In de kerk kun je een gebrand schilderde ramen van de 19 martelaren van Gorinchem vinden

Hugo de groot. 

Een andere bezienswaardigheid is het Hugo de Groot poortje uit 1621. Dit poortje maakte deel uit van de ontsnappingsroute van Hugo de Groot. Er is in Huize Matthijs Marijke een kast te vinden met een draaibare achterwand die waarschijnlijk door Hugo de Groot is gebruikt . Martelaren De martelaren van Gorinchem zijn 19 geestelijk die in 1572 samen met de Prins van Oranje de stad innamen. Op een gegeven moment worden de geestelijke gevangen genomen en in Den Briel op een gruwelijke manier vermoord Scheven toren Midden in de stad staat de Gotische Sint Jans toren. De fundering van de toren is gebouwd op dieren huiden, dit heeft als gevolg dat de toren ging verzakken tijdens de bouw. De inwoners van Gorinchem vonden een scheve toren niet mooi en ze zijn verder gaan bouwen maar dan recht omhoog dus nu heb je een toren met met een knik.

De scheve toren van Gorinchem

 

De Vestingsdriehoek

Gorinchem, Woudrichem en Loevestein zijn met elkaar verbonden. Niet alleen door de veerdienst die er tussen vaart, maar ook door de geschiedenis. Neem een kijkje bij deze steden en slot en ontdek wat ze met elkaar te maken hebben. Tevens kun U informatie over een uitje naar Woudrichem, Gorinchem of Loevestein.

Gorinchem

De grootste plaats in de vestingdriehoek met als middelpunt de  oude scheve Sint Jans toren. Lees in het stukje over Gorinchem de belangrijkste geschiedenis feiten en leuke wetenswaardigheden. 

Woudrichem

De oudste plaats in de vestingdriehoek. Deze stad, die meer weg heeft van een dorp, is rond het jaar 900 ontstaan. Woudrichem heeft een bewogen geschiedenis en dat is te zien aan de mooie oude gebouwen in de binnen stad. 
Loevestein

Bijna iedereen kent het verhaal van Hugo de Groot die met een boeken kist uit het slot Loevestein is ontsnapt. Tegenwoordig kan men ook het slot bezoeken als toerist en proeven van het leven op een slot in de middel eeuwen. 

Dagje uit in vestingdriehoek

Lekker eens een actief dagje uit?? In de Vestingdriehoek is er veel te beleven. Denk bijvoorbeeld aan het visserij museum in Woudrichem. Zelfs de boottocht tussen de verschillende plaatsen is een attractie op zich zelf . Om leuke ideeën op te doen en andere praktische zaken kunt u hier terecht.