Watersnoodramp 1995 -Samenvatting

Vrijdag 27 januari

In Limburg is de eerste evacuatie een feit, de eerste drieduizend mensen moeten vluchten voor het alsmaar stijgende rivierwater. Nog eens duizenden anderen overwegen het. De Maas heeft bij Borgharen een stand bereikt van 5,63 meter. De hoge waterstand  is de oorzaak dat achterblijvers in het dorp Itteren niet meer weg kunnen omdat de toegangswegen van en naar Itteren zijn ondergelopen.

Zaterdag 28 januari 

De Maas blijft maar stijgen. Men begint zich nu ook meer zorgen te gaan maken in andere dorpen. Sommige  dorpen bereiden zelf een evacuatie voor. Politiek Den Haag laat haar neus ook zien in het getroffen gebied. En natuurlijk…. de eerste ramptoeristen, maar de autoriteiten hebben al maatregelen genomen om overlast zoveel mogelijk  te beperken.

Zondag 29 januari

De bewoners van de Bommelerwaard bereiden zich voor op een evacuatie. In totaal zullen er 46000 mensen weg moeten. De meeste gaan naar familie of vrienden. Nu loopt ook rijksweg A2 bij Den Bosch gevaar want die dreigt te overstromen.

Maandag 30 januari

Een ware volksverhuizing is begonnen in de stroomgebieden  van de Maas, Waal, Rijn en Lek. Tienduizenden mensen proberen een veilig heenkomen te zoeken. Dit lijdt tot grote files. De dijken in de Bommeleerwaard en in het land van Heusden en Altena staan nu echt op springen.

Op deze dag wordt niet meer van  wateroverlast gesproken maar over een watersnoodramp.